پیام ها

توجه

حريم شبكه‌هاي برق (حداقل فاصله بين شبكه تا بناي ساختمان مسكوني) تحت هر شرايطي بايد از جانب مالكين ساختمان ها رعايت شود. رعايت اين حريم در ساخت و سازها، احداث خطوط جديد و تحويل انشعاب برق به متقاضيان، ضروري است و براي حفظ سلامتي آنان لازم مي‌باشد.

توجه

براي حفاظت جان افراد خانواده در برابر خطرات برق كليد قطع جريان نشتي برق (قطع جريان زمينGFCI) را توسط افراد متخصص تهيه و با اصول صحيح آن را در محل مناسب نصب نماييد.

توجه

هيچگاه با كف دست تجهيزات برقي را لمس نكنيد. در هنگام برق‌گرفتگي عضلات بدن از جمله انگشتان دست منقبض مي‌شوند و اتصال بيشتري با محل برق گرفتگي برقرار مي‌كنند. اما اگر پشت دست به سمت وسيله برق دار باشد اين انقباض دست را از محل برق دار جدا مي‌كند.

توجه

مسير سيم هاي داخل ديوار عموماً به صورت مستقيم و با زاويه‌هاي 90درجه در گوشه‌ها است. مراقب باشيد كه در مسير سيم هاي برق داخل ديوار ميخ كوبيده نشود.

توجه

هيچگاه به وسايل و ابزار برقي معيوب اطمينان نكنيد و از بكارگيري اين‌گونه وسايل مانند كليدها و پريزهاي شكسته، سيمهاي با پوشش نامناسب و وسايلي كه پوشش عايقي مطمئن ندارند جداً اجتناب نماييد.

توجه

از دست‌كاري كنتور يا فيوز برق اصلي خودداري نماييد. در صورت بروز مشكل با مديريت برق منطقه خود تماس بگيريد.

توجه

از چهارپايه‌هاي چوبي براي تعميرات در ارتفاع استفاده نماييد.

توجه

از تخريب عايق بندي مصرف كننده‌هاي الكتريكي جداً پرهيز نماييد.

توجه

سيم كشي ساختمان خود را به افراد مجرب و كاردان بسپريد تا مقطع كابل هاي ساختمان را متناسب با قدرت دستگاه‌ها و وسايل برقي مورد استفاده شما انتخاب نمايد. تنها زدن يك جرقه كافي است که سرمايه و حاصل يك عمر تلاش شما نابود گردد.

خسارات مشمول

چه خساراتی مشمول بیمه است؟

قانون سال خسارت را مطالعه نمایید

شرکت بیمه گر : بيمه كوثر

شرکت بیمه گر : بيمه كوثر
feature-img